do lượng truy cập tăng đột biến, server nó log IP local của bạn. Bạn liên hệ bên đó support mở lại IP là được. Hoặc có thể bạn xóa cache trình duyệt, vào trinh duyệt ẩn danh để vao lại