Con lạy má, vào box của cty ngta mà seed cho mình sao?
Ai chẳng biết má là sale bên VDC-online, "tớ thấy dùng ổn lắm" ccc =.='