vừa đăng ký xong. mail chang_buonba@yahoo.com mong được 1 cái xài