Load ra nước ngoài ko nổi chắc chập nữa rồi ! Hic , FPT ai bị như tui ko !