Mọi chuyên thuận buồm xuôi gió chứ mấy bác :yes:
Nghe bác Kiệt tường thuật. Thấy các bạn ở mái ấm giỏi thiệt :rolleyes:

@Lần sau bác Kiệt đổi style đi nghe :D lần nào lên hình cũng quần sọc áo...