con này thì mượt rồi. Mình thấy nó rất mượt ấy, Đang phấn đấu cày tiền để mua 1 con như này đây