Con này đang mong chờ nhất tín đồ sam sung rồi, triển con này thì còn gì mong muốn hơn nữa.