1. Giới thiệu về trung tâm khảo thí PEARSON VUE

PNH liên tục tổ chức thi các chứng chỉ MCSA, MCSE, CCNA, CCNP, LPI… hàng tuần.
Pearson VUE là một trong những tập đoàn giáo dục, khảo thí lớn nhất...