Landing Page (hay còn gọi là trang đích) là 1 trang web đơn mà cá nhân hoặc doanh nghiệp tạo ra nhằm mục đích tối ưu hóa tỉ lệ chuyển đổi từ landing page.
Chuyển đổi ở đây có thể là: Mua hàng,...