Chào các bác, lâu quá rồi mình mới vào lại forum, hiện tại mình đang gặp một vấn đề nho nhỏ, website mình bị trùng lặp nội dung do URL có "/" và không có "/" đều truy cập được. Ví dụ:...