Mình có iPhone 6, những gần đây mình không thể sử dụng Siri nó không bào hiệu âm thanh gì cả. không thể sử dụng giọng nói để gửi video trên fb. Tưởng nó bị lỗi gì và thử tắt chúng khởi động lại nhưng...