Website so sánh giá là gì?

Là loại website so sánh các sản phẩm từ nội tại trang web, hoặc lấy dữ liệu sản phẩm từ các sàn thương mại điện tử thể hiện ra cho người dùng.Từ đó người dùng có cái...