Thưa các anh chị, các bạn thành viên,

Sau 1 tuần phát động, Tin Học Xanh - chương trình 120 máy cho học sinh nghèo, học sinh khuyết tật, vùng sâu vùng xa, đã được sự ủng hộ nhiệt tình của mọi...