Chào các bạn,

Mình gặp một ca này thấy không biết như thế nào nên lên đây hỏi. Chẳng là gần đây mình gặp lại một người bạn (là đàn ông, đã có vợ) sau nhiều năm không gặp.

Rủ đi nhậu xong mình...