Mình cũng ít sử dụng 3g, ko hack j cả. Mình bị tầm nữa tháng nay, ip tự đổi liên tục. Có anh em nào biết cách khắc phục không? Cám ơn