http://i.imgur.com/4ZKrEmp.jpg ​
Có vẻ như người dùng BlackBerry 10 sắp có một tin vui khi Viber vừa công bố chính thức trên Twitter của mình rằng họ đã có phiên bản chính thức (native) cho nền tảng...