Hiện tại thì mình đang phân vân không biết mua máy tính hãng nào thi tốt điển hình là DELL và HP