Cả nhà ơi quỹ mình đang nghiên cứu đầu tư vào Piaggio maker of Vespa scooter và Việt Nam là thị trường lớn thứ 2 của họ sau India. Sắp tới sếp mình sẽ về Việt Nam để tìm hiểu thêm, nhưng mình chẳng...