Mình đang dùng 2 cái laptop của dell đã 4 năm nay. Loại đời mới cũng có, đời cũ cũng có. Nhận xét chung là máy chạy ổn định từ lúc mang về sau 4 năm mua.