trời ạ, dân NT mà để mất mặt như vậy sao> để cho anh em bốn phương miền trung tóm cổ hết rùi kia.
lâu lắm rùi không vào diễn dàn tin học, hic hic không ngờ là so với ngày tui chập chững vào đây, bây...