Tôi là mem mới ở Nha Trang.
Rất vui được biết các anh chị tại đây.
---------
Top Team Việt Nam