Tớ tên Hậu, đang làm ở Bưu Điện Tỉnh Khánh Hòa
Mong làm quen với các member Nha Trang. Ai rảnh nhắn tin ... đi uống cafe nhen.
mobile: 0914356999