Góp ý của bác hợp lý ạ, vì em muốn tìm mà khó lòi mắt