Mình cũng thấy trang wed đó vô chậm!Còn trang nào nữa ko cho mình xem với!