Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều cá nhân, tổ chức, CHÚNG TÔI TIẾP TỤC TỔ CHỨC CÁC LỚP ÔN THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN.
►► Chứng chỉ Kỹ Năng Sử Dụng Công nghệ thông tin là...