theo mình thì nếu bạn lập trình game 3d thì mình thấy cái này nè.
link download: http://www.ziddu.com/download/11078771/O3DBETA.zip