Mình nghĩ là C++ và java đều được bạn ạ !
Nhưng mà nên học C++ trước !