Hi!!
Mình là Newbie, mọi người có thể cho mình biết hiện nay ngôn ngữ nào là tốt nhất cho lập trình Game được không??
Cảm ơn nhiều