dùng C++ là phổ biến nhất trong lập trình games, tiếp đến là Java (cho các thiết bị di động), còn C# thì mình vẫn chưa thấy nhiều, bạn nào có thể đưa ra 1 vài game viết bằng C# không zậy?