Đọc hết thread này mới thấy công nghệ giải trí trên PC ở VN là ... chưa có. :)
Nghe các bác bàn ngôn ngữ lập trình game giống như bàn xem nên dạy kỹ thuật lập trình bằng ngôn ngữ gì vậy? Oải. :(
...