Các hãng mobile game lớn vẫn dùng C/C++ để viết, kể cả game Android