Hi vọng cái này có ích http://sites.google.com/site/sbskit/home/gamefornewbie (newbie only)