Hic, ráng kiếm 1 em về trang trải nợ nần mới đc :)