Hôm qua cầm em z3 training vài thứ cơ bản cho chị đồng nghiệp. Ai đi qua cũng nói " rồi, tui nhìn BlackBerry là tui biết từ đâu ra rồi đó, bà nhỏ nhất phòng Data chứ không có ai hết á, cả cty mình bả...