Blackberry đang vào giai đoạn suy thoái, khi mà không có nhiều tính năng nổi bật để gây sức hút đến người mua vào thời điểm hiện tại nữa rồi.