Blackberry, được cái hệ điều hành dùng các tính năng khá thích, còn thiết kế, đến độ mượt, ổn định thì không ổn...