tôi vô dow được. Nhân đây cho tôi hỏi: máy của tôi dùng một bản ghos cho nhiều máy, khi ghos xong ko nhận cad audio.sau đó tôi lấy Driver cài, thì nó báo lỗi. xin hỏi có cách nào cài được ko? thank