Địa chỉ Xuân Vinh ở đâu vậy bạn, mình đinh mua một chiếc cho đứa em.