Cả 3 nơi ! nơi nào cũng bảo hành lèo tèo hết !
hàng thì đắt hơn trong SG từ 1,5--6$ (tuỳ vào hàng) ~_~ chán chết

Nếu tự mình ráp và ko cần bảo hành trọn máy thì nên đi từng cửa hàng !
Vì nơi...