thế nếu có một công ty nào đó ra đời mà đáp ứng được các yêu cầu của các bác thì sao nhỉ?