Mọi người có thể mua ở Phi Long hoặc FPT. Dịch vụ bảo hành ở FPT khá tốt. Còn Phong Vũ thì tránh xa nhé. Tôi đã được một bài học nhớ đời ở Phong Vũ rồi.