Tớ mua hàng ráp luôn ở Phi Long thấy đông... Nhưng tư vấn cũng được lắm. Mấy chú KTV làm ăn cũng ngon & hàng thì lại đa dạng hơn các cửa hàng khác... Nói chung! Cậu ghé qua thử Phi long - Hàm Nghi...