Các a ơi có có ai PIP chưa?e ko ngồi máy ko biết nữa?