Cái này còn phụ thuộc vào số lượng người đăng ký phải không vậy ?