lợi thế quá còn gì mấy anh tuy khó nhưng rất biết chiều chị em nhé :))