Có nhiều cách, nhưng passive income là 1 trong các cách tuyệt vời nhất, cho dù bạn có giàu đi nữa thì đó cũng là cách phòng ngừa tuyệt!

1. Adsense web hay youtube thì mình k cho nó là dạng ổn định...