Những ông lớn đã ra đi cả theo nokia rồi. đâu rồi cái thời đó nữa :(. Giờ ra đường riết toàn ipron với samsung :(