Mới đây, báo từ chuyên gia bảo mật của Polymath Insight và Đại học Cambridge rằng: dữ liệu của người dùng smartphone có thể bị đánh cắp dễ dàng, thậm chí sử dụng tính năng vân tay để bảo mật bởi hiệu...