Đôi khi trong quá trình sử dụng Laptop bạn sẽ gặp phải trường hợp đột nhiên máy bị tắt màn hình, dù bạn không hề đụng vào bất cứ phím nào trên laptop. Có thể bạn sẽ gặp phải những trường hợp sau:
...