Plextor vừa công bố chương trình khuyến mãi "Far Cry 5 Free PC Game Code Bundle Promotion". . Chương trình khuyến mãi sẽ bắt đầu từ này 23/5/2018. Chỉ cần mua các mẫu ổ Plextor nói trên, và đảm bảo...